Denne siden bruker informasjonskapsler. Klikk her for å se informasjon om informasjonskapsler Avtalt

AMINOSYRER OG DERES BETYDNING FOR DIABETES

Diabetikere kan ikke i tilstrekkelig grad gjøre nytte av karbohydrater som sukker, som vanligvis er en viktig energikilde. Insulin spiller en viktig rolle her, da det er et blodsukkerreduserende endogent hormon, og produksjonen av insulin er lavere hos de rammede. Videre er cellene i kroppen deres ikke i stand til å absorbere det insulinet som finnes. Årsaken er at cellene har en sterkt redusert følsomhet ovenfor insulin.

Cellemembranene er ikke i stand til å gjenkjenne hormonet og absorberer derfor ikke nok av det. Konsekvensen av denne såkalte insulinresistensen er at det ikke produseres nok energi i cellene. Dessuten kan sukker ikke brytes ned i blodet på riktig måte og akkumuleres derfor slik at blodsukkernivået stiger.


ARGININ - EN VIKTIG AMINOSYRE FOR INSULINABSORPSJON

En annen studie fra europeiske forskere viste at aminosyren arginin er av stor betydning for kroppens cellers insulinfølsomhet. Arginin er en forløper til nitrogenoksid, en overførende substans som har direkte innvirkning på insulinfølsomhet.

For studien ble seks pasienter med type 2 diabetes delt inn i to grupper. Begge gruppene benyttet en vanlig diabetikerdiett. En av gruppene ble gitt en placebo som skulle tas tre ganger daglig i en måned. Den andre gruppen ble gitt arginin i samme tidsperiode. Insulinfølsomhetsnivået hos pasientene ble jevnlig testet av forskere gjennom hele studiet.

Resultatene var entydige og viste at arginin forbedret insulinfølsomheten med mer enn 30 prosent sammenlignet med placebogruppen. Arginin førte videre til en betydelig utvidelse av blodkarene, slik at pasientenes blodtrykk kunne reduseres betydelig. To studier fra 2013 har kommet til en lignende konklusjon. En annen studie har vist at arginin også har en viktig effekt i behandling av diabetesrelaterte fotsykdommer.

På lang sikt kan et konstant forhøyet blodsukkernivå skade karene og føre til forkalkning og typiske sykdommer som slag eller hjerteinfarkt. Diabetes type 2 er for det meste assosiert med eldre mennesker, da insulinfølsomheten i cellene reduseres med alderen. En anerkjent studie fra 1998 viste at arginin kan redusere insulinresistens, noe som igjen betyr at insulinfølsomheten kan øke.

Kilde:
Hoang, H. H., Padgham, S. V., & Meininger, C. J. (2013) L-arginine, tetrahydrobiopterin, nitric oxide and diabetes, Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, Volume 16, issue 1, (pp. 76-82)
4Rajapakse, N. W., Chong, A. L., Zhang, W. Z., & Kaye, D. M. (2013) Insulin-Mediated Activation of the L-Arginine Nitric Oxide Pathway in Man, and Its Impairment in Diabetes, PloS one, Volume 8, issue 5