Denne siden bruker informasjonskapsler. Klikk her for å se informasjon om informasjonskapsler Avtalt

OSTEOPOROSE

RECOVER-ME, ANTI-AGING, STØTTER DANNELSEN AV BEIN

Recover-Me stimulerer skjelettets metabolisme og vekst.

"Osteoporose" betyr bokstavelig talt "porøse ben". Bena blir svakere, og risikoen for brudd øker, spesielt i hofte, ryggvirvler og håndledd. Benvev blir stadig fornyet, og nye ben erstatter gamle, skadde ben. På denne måten opprettholder kroppen bentettheten og integriteten til benas struktur og krystaller. Bentettheten er på sitt høyeste når en person er i slutten av 20-årene. Etter en alder av rundt 35 år begynner bena å bli svakere. Når vi blir eldre, brytes bena ned raskere enn det bygges opp. Hvis dette skjer fori for stor grad, resulterer det i osteoporose.

Osteoporose innebærer en gradvis svekkelse av bena.

STIMULERER SKJELETTETS METABOLISME OG VEKST.

Aminosyren arginin er en avgjørende faktor for beinproduksjon som blant annet støtter produksjonen av kollagen. Kollagen er et protein som er den grunnleggende komponenten i ulike bindevev (som brusk) og bein. På denne måten støtter arginin vekst av osteoblaster hvor benmasse dannes.

Kilde

Arginintilskudd som del av forebygging og behandling av osteoporose.
Visser JJ1, Hoekman K. 

Oral administrering av L-arginin i farmakologiske doser induserer veksthormon og insulinlignende vekstfaktor-I-responser og stimulerer nitrogenoksydsyntese. Veksthormon og insulinlignende vekstfaktor-I er viktige mediatorer for beinomsetning og osteoblastisk beindannelse, mens nitrogenoksyd er en sterk inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon. På grunn av denne dobbelte effekten på fysiologiske regulatorer av beinremodellering, kunne L-arginin potensielt øke beindannelsen over benresorpsjon, og følgelig øke benmassen. Det er derfor antydet at oral tilsetning av L-arginin kan være en ny strategi for forebygging og behandling av osteoporose. Studier av denne enkle, sikre og rimelige terapi virker berettiget.

Kilde


SAMMENDRAG

Arginin og Lysin har positiv effekt på osteoblaster i Vitro

Human osteopenisk benavledet osteoblast: essensielle aminosyrers behandlingseffekter.

Utviklingen av in vitro cellekulturmetoder har gjort det mulig å studere beincellenes metabolisme og vekst og oppnå en dypere innsikt i patofysiologien til vanlige ortopediske sykdommer som osteoporose.
Etter å ha analysert effekten av to essensielle aminosyrer, L-arginin (Arg) og L-lysin (Lys), i tidligere in vitro og in vivo studier, undersøkte nåværende forfattere administrasjonen av Arg og Lys i osteoblaster avledet fra humant osteopenisk bein.

Etter isolering ble osteoblastene dyrket i DMEM supplert med enten Arg (0,625 mg/ml/dag, Arg-gruppe) eller Lys (0,587 mg/ml/dag, Lys-gruppe) eller begge (Arg-Lys-gruppen) Kontrollgruppen ble såkalt «narrebehandlet» (sham treatment). Etter 7 dager ble følgende parametere testet i alle grupper: MTT-proliferasjonstest, Alkalisk fosfatase (ALP), Nitroksyd (NO), Kalsium (Ca), Fosfor (P), Osteokalcin (OC), C-Terminal Prokollagen Type I PICP), Interleukin-6 (IL-6), transformerende vekstfaktor-beta 1 (TGF-beta 1), blodplateavledet vekstfaktor (PDGF) og insulinlignende vekstfaktor-I (IGF-I).

Resultatene ble sammenlignet med resultater fra sunne ben for å verifisere effekten av aminosyrene på osteoblaster avledet fra patologisk vev. I tillegg ble det også gjort en sammenligning med resultatene oppnådd fra osteopeniske ben frarotter for å vurdere påliteligheten av in vitro-modellen.

De nåværende resultatene støtter tidligere funn og indikerer at stimulering av Arg og Lys har en positiv effekt på osteoblastproliferasjon, aktivering og differensiering. Derfor kan administrering av disse aminosyrene være nyttig i klinisk behandling og forebygging av osteoporose.

Kilde: Torricelli P, Fini M, Giavaresi G, Giardino R
Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol, februari 2003